State of the Art vol 2

plány pro rok 2017

detaily

State of the Art vol 1

za říjen 2016

"state of the art" je fráze doslova znamenající "stav umění". Používá se jako označení pro nově vymyšlenou zatím nepřiliš vyzkoušenou techniku, vědu nebo umění.

detaily

Česká hudební avantgarda

Jiří Mašek

...

detaily

Jedenáctka

Adam Skořepa

sbírka povídek

detaily

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

Olga Biernátová, Jan Skůpa

Interpretace nové verze normy od autorů Olga Biernátová a Jan Skůpa, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen.

(text vydavatele)

detaily