Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

Olga Biernátová, Jan Skůpa

Interpretace nové verze normy od autorů Olga Biernátová a Jan Skůpa, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen.

(text vydavatele)

detaily

Svobodná kultura

Lawrence Lessig

Svobodná kultura je kniha Lawrence Lessiga z roku 2004, která se zabývá problematikou udržitelnosti autorských práv vzhledem k nástupu Internetu.

detaily

Ester Krejčí

Singularis

Scénář postmoderně naturalistického televizního seriálu.

detaily

Odvrácená tvář

Martina "Máta" Nosková

Psychothriller pro otrlé čtenáře o tom, že láska někdy nestačí a cesta z temnoty vlastní mysli neexistuje.

detaily