Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

Olga Biernátová, Jan Skůpa

Interpretace nové verze normy od autorů Olga Biernátová a Jan Skůpa, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen.

(text vydavatele)

detaily

Ester Krejčí

Singularis

Scénář postmoderně naturalistického televizního seriálu.

detaily

Odvrácená tvář

Martina "Máta" Nosková

Psychothriller pro otrlé čtenáře o tom, že láska někdy nestačí a cesta z temnoty vlastní mysli neexistuje.

detaily

Svobodná kultura

Lawrence Lessig

Svobodná kultura je kniha Lawrence Lessiga z roku 2004, která se zabývá problematikou udržitelnosti autorských práv vzhledem k nástupu Internetu.

detaily