Computerová naratologie

Vítězslav Praks

Studie obsahuje teoretické sondy herní textuality, popisy analogií mezi organizací herního textu a uměleckého artefaktu. Osobní počítač je v práci pojímán jako narativní médium - nástroj prezentace libovolného obsahu, včetně epického. Počítačové hry jsou interpretovány s užitím naratologických a ludologických kategorií.

Ve studii je na příkladu počítačových her podrobně analyzován fenomén narativů vyprávěných počítačem. Pozornost je věnována především základním teoretickým konceptům, na nichž jsou tyto aplikace postaveny (konečné automaty). Ve studii jsou podrobně analyzovány koncepty, konkrétní příklady i přínosy pro literárněvědné poznání. To je spatřováno především v technických prostředcích, jež umožňují rozložit analyzovaný text na komponenty a kvantifikovatelné identifikátory (typické např. ve versologii). Ve studii jsou dále zkoumány vztahy média literatury a média počítačových her ve srovnání s působením dalších médií na literaturu (vliv filmové a televizní tvorby). Zvláštní pozornost je ve studii věnována fenoménu počítačem generované literatury (prózy a poezie).

detaily

Julietta

Markýz de Sade

Klasika z pera mistra zvrácených erotických fantazií.

(informace od vydavatele)

detaily

Nespoutaně

autoři zůstávají v anonymitě

Devět povídek, devět fantazií, devětkrát posunuté hranice reality.

(informace vydavatele)

detaily

Legenda o hvězdném templáři

Vojtěch Doležal

Epické dobrodružství, napsané v duchu hry Warhammer 40.000 od Games Workshop. První část nikdy nedokončené rozsáhlé epopeje.

(informace vydavatele)

detaily

Zátah na hackery

Bruce Sterling, Václav Bárta, Martin Hinner

Skutečné události doby nedávno minulé. Máte možnost proniknout do počítačového podzemí a poznat pravdu. Čte se jedním dechem.

(informace vydavatele)

detaily